Gå till innehåll

Assbergs raviner

Assbergs raviner är ett naturreservat som ligger på båda sidor Viskan strax uppströms Skene. Områdets böljande dalar uppkom i samband med inlandsisens avsmältning för ca 10000 år sedan och är till stor del betade.

En parkering finns vid industriområdet precis norr om reservatet (markerad på kartan nedan). Härifrån utgår en kortare rullstolsanpassad led och några längre mer kuperade stigar. Vill man besöka området söder om Viskan kan man parkera längs rv.41 och gå in genom någon av grindarna i viltstängslet.

Floran är mycket artrik och man hittar bl.a. många kräsna arter som hör hemma i ängs- och betesmark som t.ex. svinrot, klasefibbla, jungfrulin, blåsuga, vårärt, gullviva, brudbröd, smörboll, darrgräs och mandelblom. I lövskogen kan man hitta blåsippa, vätteros och smånunneört.

På sensommaren så kommer det även en del hagmarkssvampar i betesmarkerna bl.a. vitvaxing, ängsvaxing och sprödvaxing och i ädellövskogen kan kan man hitta grå kantarell.

En del äldre lövträd finns och här kan man finna korallticka, hjälmfrullania och krusig ulota,

En vårkväll i ravinerna bjuder på mäktig fågelkör med kärrsångare, näktergal och rosenfink. Nere vid Viskan kan man se forsärla, strömstare, och kungsfiskare. Närheten till industriområdet gör att det häckar svart rödstjärt och strandskata och i buskagen trivs buskskvätta och steglits.
,
En riktig doldis i området är hasselmus. Den vaknar inte förrän det är riktigt varmt på nätterna, oftast i mitten på maj och bygger sedan sina bon högt upp i buskage och snår, alltid i rakt söderläge. Ju tätare snår desto bättre. När väl löven slagit ut är bona, som är vackert flätade av blad och strån, nästan omöjliga att se. Musen lever sedan inne i snåren och äter bär och nötter. Den är nattaktiv och det är därför ovanligt att man får syn på den. När det blir kallare på hösten kryper den ner i marken för sin sjusovarsömn och man ser då de övergivna bona dinglande i toppen på buskagen när löven trillar. Om du vill leta efter hasselmus är därför ett bra tips att hitta en buskridå i rakt söderläge. Det är en klar fördel om området har buskage som har en relativ konstant höjd över tid t.ex. under kraftledningar där man röjer regelbundet. Hasselmusen har "torgskräck" och har därför svårt att flytta sig vid kraftiga förändringar i miljön. Ett bra område är åkerkanterna ovanför ravinerna söder om Viskan.

Svinrot
Jungfrulin
Blåsuga
Vårärt
Gullviva
Brudbröd
Darrgräs
Smörboll
Blåsippa
Vätteros
Smånunneört
Vitvaxing
Ängsvaxing
Grå kantarell
Korallticka vid ek
Hjälmfrullania
Kärrsångare
Näktergal
Rosenfink
Hasselmus