Gå till innehåll

Björkesbacka

I naturreservatet Björkesbacka möter man ett kulturlandskap som det såg ut för 100 år sedan. Du vandrar rakt in i Bullbybarnen och Raskens landskap. Små åkrar och ängar i ett betat landskap med vackra hamlade träd, äldre granskog och myrmark. Vandringsslingan på ca 2 km leder dig genom delar av området och en kortare mer lättgången väg finns också. En perfekt plats för att sitta ned, uppleva och njuta av denna tidsresa.

I hagmarkerna trivs grönvit nattviol, liljekonvalj, slåttergubbe och svinrot. Många arter gynnas av de ihåliga och gamla träden. På ytan trivs fällmossa och lunglav och inuti dvärgfladdermus och nordfladdermus. Även stare, kattuggla och gröngöling gynnas av de gamla lövträden.

Det gamla odlingslandskapet gynnar även skalbaggar som purpurlöpare, trädgårdslöpare och parklöpare.

I gammelskogen hittar man orkidén knärot, linnea, amtistskivling, senapskremla, storkremla och Sveriges giftigaste svamp toppig giftspindling,

På myren hittar man pors, myrlilja, klockljung, kråkklöver, tranbär, rosling och på våren hörs bubblande orrar och trumpetande tranor. En bra utgångspunkt är den gamla Ängshöladan. Här har man i fin utblick över madslåttern och man är nära myren. Orrspelet kan vara på alla sidor samtidigt.

Grönvit nattviol
Liljekonvalj
Slåttergubbe
Svinrot
Fällmossa
Lunglav
Dvärgpipistrell eller dvärgfladdermus som den också kallas
Nordfladdermus eller nordisk fladdermus
Stare
Kattuggla
Gröngöling
Purpurlöpare, violett jordlöpare
Trädgårdslöpare
Parklöpare
Knärot
Linnea
Ametistskivling
Senapskremla
Storkremla
Toppig giftspindling
Pors
Myrlilja
Klockljung
Tranbär
Rosling
Orre
Trana