Gå till innehåll

Brokvarn

Brokvarn är en vacker kvarn och såg som ägs och drivs av Öxabäcks hembygdsförening. Från kvarnen utgår en spångad naturstig på 1,8 km längs Sävsjön med fina möjligheter att studera naturen. Längs stigen finns fikabord mm.

Längs Torestorpsån kan man se strömstare, forsärla och knipa. I sumpskogen trivs även mindre hackspett, stjärtmes och rödhake. Vid sjön har man goda möjligheter att se drillsnäppa och häger och på myren i kanten av sjön växer myrlilja och klockljung. Längs stigen kan man även se signalarten blåmossa.

Strömstare
Forsärla
Knipa
Mindre hackspett
Stjärtmes
Rödhake
Drillsnäppa
Häger
Myrlilja
Klockljung
Blåmossa