Gå till innehåll

Gäddevik

Gäddevik erbjuder en vacker utsikt över Öresjön och en blandad natur i ett ganska kuperat område. Här möter du både ett öppet kulturlandskap med äldre lövträd, en gles ädellövskog i en blockig sluttning och ett tätare sumpskogsparti. Nere vid sjön finns goda möjligheter till bad. Strandlinjen är varierad med klippor, hällar och sandstrand.

Från parkeringen är det en ca 300m promenad ner till reservatet. Man har en hänförande utsikt mot reservatet Hyltenäs kulle på andra sidan sjön.

I området hittar man arter som trivs kring de äldre lövträden som svavelticka, fällmossa, krusig ulota, rostfläck och fåglar som gröngöling, större hackspett, rödstjärt och kattuggla.

I sumpskogen kan man höra mindre hackspett och i sydvända bryn kan man hitta hasselmus.

Udden till vänster ligger i reservatet, likaså bokskogssluttningen till höger. I bakgrunden ses det smala sundet mellan Nabben och Hyltenäs kulle.
Svavelticka
Fällmossa
Krusig ulota
Rostfläck
Gröngöling
Större hackspett
Rödstjärt
Kattuggla
Mindre hackspett
Hasselmus