Gå till innehåll

Härsjön

I nordöstra hörnet av Härsjön, mellan sjön och rv. 156 ligger en strandäng. Här mynnar Ulån ut i sjön från NO och här är ett ganska flackt och fuktig mynningsområde. Ute på strandängen hittar man en riktigt vacker pärla. Det är den kornblå klockgentianan som här växer med mer än 1000 exemplar. På sensommaren så lyser den upp i gräset med sin intensivt blåa färg. Klockgentianan finns på ytterligare några platser i kommunen, bl.a. runt Härsjön, men ingenstans är den så talrik som här.

Klockgentianan är värdväxt åt fjärilen alkonblåvinge som lägger sina ägg på blomman. Inga alkonblåvingar har setts på den här lokalen men den finns på klockgentianalokaler bl.a. i Landvetter, Onsala och Vårgårda.

Andra växter man ser är klockljung, pors och i sjökanten notblomster. I övrigt på strandängen kan man möta den stora kärrgräshoppan och buskskvätta. Ute på sjön syns ofta storlom och fiskgjuse.

Klockgentiana
Kärrgräshoppa
Klockljung
Pors
Notblomster
Buskskvätta
Storlom
Fiskgjuse