Gå till innehåll

Hyltenäs kulle

Hyltenäs är ett naturreservat med en magnifik utsikt över sjöarna Öresjön och Tolken. Kullen kallas även "Seatons kulle" efter det jaktslott som George Seaton lät bygga på toppen 1918. Det brann ned 1923, men ruinerna syns fortfarande.

Berget har använts som en triangelpunkt när man mätte och karterade Sverige. Man siktade då på andra högt belägna punkter i omgivningen och räknade genom vinkelmätning ut deras lägen. På så sätt karterades hela Sverige fram till 1960-talet då flygfoton och numera satellitbilder ersatte detta.

På ädellövssluttningarna kan man på våren njuta av en kör av bl.a. rödhake, svarthätta, lövsångare, gransångare, grönsångare, trädgårdssångare, härmsångare, ärtsångare, gärdsmyg, svartvit flugnappare, taltrast, koltrast och bofink. I området är det även gott om stenknäck. Hackspettsarterna mindre hackspett, större hackspett, gröngöling, göktyta och spillkråka finns i området. I vassen nere vid sjön finns både häger och skäggdopping.

Berggrunden är basisk och det ger upphov till en rik flora med bl.a. gullpudra, blåsippa, trolldruva, storrams och skogsbingel. I snåren på sydsidan av toppen kan man med lite tur få syn på hasselmus som har sina bon i toppen av buskagen.

På äldre lövträd kan man hitta signalarterna kantarellmussling, oxtungsvamp, fällmossa, glansfläck och hjälmfrullania. I ädellövskogen finns en rik svampflora med bl.a. blodsopp och kandelabersvamp.

Triangelpunkten
Triangelpunkt med hållare för mätinstrumentet
Rödhake
Svarthätta
Göktyta
Stenknäck
Mindre hackspett
Spillkråka
Häger
Skäggdopping
Gullpudra
Blåsippa
Trolldruva
Storrams
Skogsbingel
Hasselmusbo på toppen av Hyltenäs kulle
Hasselmus
Kantarellmussling
Oxtungsvamp
Fällmossa
Glansfläck
Hjälmfrullania
Kandelabersvamp