Gå till innehåll

Letebo

Naturreservatet Letebo är en vacker sluttning på Stora Hornsjöns nordvästra sida. I ädellövskogen dominerar högväxta ekar. Detta är ett område som klarat sig undan det moderna skogsbruket och i sluttningen finns många äldre lövträd. Området delas i en övre del och en nedre genom ett ganska brant parti med stup och block som löper genom hela reservatet. Närheten till sjön gör att det är en jämn fuktighet och det innebär att man kan hitta många mossor och lavar som guldlockmossa, fällmossa, platt fjädermossa, grov fjädermossa, trubbfjädermossa, krusig ulota, hjälmfrullania, gammelgranslav, trädporella, mussellav, havstulpanlav, klippfrullania, glansfläck, rostfläck och blomskägglav, de flesta av dessa på ek och bok.

Även floran är rik med arter som trivs i lite basisk miljö som västkustros, svinrot, grönvit nattviol, desmeknopp, blåsippa, trolldruva, vätteros och kambräken som växer i ett fuktigt parti nedanför branten.

På ek växer oxtungssvamp som är en signalart och detta är även kantarellmussling. På marken kan kan hitta blodsopp och senapskremla.

I täta sydvända snår hittar man hasselmus. Arter som uppskattar ek är bl.a. kattuggla, nötskrika, stenknäck och ekorre. Man hittar även spillkråka, större hackspett och i skogen sjunger svarthätta, rödhake och bofink. I den fuktiga sumpskogen trivs vanlig groda och mindre hackspett.

Nere vid sjökanten kan man stöta på snok och fyrfläckad trollslända. Från vassen hörs rörsångare, sävsångare och sävsparv. Ute på sjön kan man se storlom och jagande fiskgjuse och pilgrimsfalk. Från parkeringen på kartan så sträcker sig reservatet längs sluttningen åt SV. Ovanför skolan i kanten av skogen börjar en stig uppför sluttningen, där står en infotavla. Man kan också följa vägen som går åt SV går längs reservatskanten och sedan in i reservatet nere vid sjön. I änden på vägen står oxå en infotavla. Här kommer stigen genom den övre delen av reservatet ner till sjön.

Guldlockmossa
Platt fjädermossa
Havstulpanlav
Blomskägglav
Svinrot
Blåsippa
Trolldruva
Vätteros
Blodsopp
Senapskremla
Hasselmus
Kattuggla
Ekorre
Svarthätta
Vanlig groda
Snok
Fyrfläckig trollslända
Sävsångare
Rörsångare
Sävsparv