Gå till innehåll

Liagärde

Liagärde är ett naturreservat intill Stora Hålsjön mellan Rydal och Hyssna. Terrängen är mycket kuperad med en bergbrant som tidigare kallades ättestupan Valhall rakt ner i sjön. Från toppen har man en mäktig utsikt och här finns också bänkar, bord och grillmöjligheter. Genom reservatet går det en vandringsled och man kommer då ner till en ytterligare utsiktspunkt belägen halvvägs ned mot sjön, alldeles ovanför stupet. Man kan även vandra vidare genom Liagärdesklämman som är en smalare ravin med äldre barrskog.

Berggrunden är basisk och det märks på floran med bl.a. blåsippa, skogsbingel, desmeknopp och svartbräken. I utkanten av reservatet finns det ängsmarker och där hittar man hagmarkssvamparna ängsvaxing, vitvaxing, sprödvaxing, blodvaxing, luktvaxing och papegojvaxing.

I sluttningen växer en rik ädellövskog och där hittar man gott om signalarter som lunglav, guldlockmossa, fällmossa, platt fjädermossa, mussellav, trädporella och blomskägglav.

Från berget har man fina möjligheter att spana efter fåglar. Ute på sjön kan man se storlom och fiskgjuse. Kring berget håller ofta korp till och med lite tur kan man även få se pilgrimsfalk jaga i omgivningen. I den äldre lövskogen trivs spillkråka och mindre hackspett.

Blåsippa
Skogsbingel
Desmeknopp
Svartbräken
Vitvaxing
Ängsvaxing
Blodvaxing
Papegojvaxing
Lunglav
Guldlockmossa
Fällmossa
Platt fjädermossa
Trädporella
Blomskägglav
Storlom
Fiskgjuse
Korp
Pilgrimsfalk
Mindre hackspett
Spillkråka