Gå till innehåll

Öresten/Lunden

Öresten är en medeltida borg från 1300-talet på Slottsberget. Härifrån hade man fin överblick över Viskadalen och den danska gränsen ca 2 mil bort. Naturen kring berget är en betad ekhage och här kan du lyssna efter stenknäckens vassa "zick" från trädkronorna och kungsfiskarens skarpa vissling från Slottsån. Vid ån håller det ofta till strömstare vintertid. Floran innehåller bl.a. desmeknopp, gullpudra, smånunneört, liljekonvalj och skogsbingel.

Slottsberget är en bra plats för att studera rovfågelsträck i Viskadalen och man kan bl.a. se duvhök, havsörn, kungsörn, ormvråk, glada, och tornfalk.
På andra sidan vägen ca 600m SO om Slottsbergsparkeringen ligger Lunden, eller Örestens ekhage som området också kallas. Här är ekarna pampigare och man kan hitta fåglar som göktyta, törnskata, buskskvätta, steglits, kattuggla och trädkrypare. Även ekorren trivs bland ekarna.

Betesfloran i ekhagen innehåller bl.a. kattfot, klockgentiana, slåttergubbe och nattviol. På några av de äldre ekarna kan man hitta den gula svaveltickan.

De gamla ekarna utgör fina yngelplatser för fladdermöss och över Slottsåns vatten kan man se vattenfladdermusen svepa fram. Andra arter som man kan se/höra (med detektor) är dvärgpipistrell (tidigare dvärgfladdermus), nordfladdermus (tidigare nordisk fladdermus) och större brunfladdermus (tidigare stor fladdermus).

Slottsberget och Slottsån
Öresten, Slottsberget i bakgrunden
Slottsån
Lunden
Lunden
Lunden på vintern
Lunden på vintern
Stenknäck
Kungsfiskare
Strömstare
Desmeknopp
Gullpudra
Smånunneört
Liljekonvalj
Skogsbingel
Duvhök
Havsörn med mobbande lärkfalkar
Kungsörn
Ormvråk
Glada
Tornfalk
Göktyta
Törnskata
Buskskvätta
Steglits
Kattuggla
Trädkrypare
Ekorre
Kattfot
Klockgentiana
Slåttergubbe
Nattviol
Svavelticka
Vattenfladdermus
Stor fladdermus