Gå till innehåll

Ramsholmen

I Ramsholmen möter man ett ålderdomligt kulturlandskap. Skålgropar i området vittnar om att redan våra förfäder tyckte att platsen var speciell. 2005 blev området kulturreservat.

Här hittar man växter som trivs på betade marker som kattfot, jungfrulin, grönvit nattviol, blåsuga, natt och dag och svinrot. På hösten hittar man sedan hagmarkssvamparna sprödvaxing, toppvaxing, gulvaxing, lilavaxing, och lutvaxing.

Området består av både öppnare betesmarker och en del skogsbete med löv. Kring Uvberget är det granskog med mer vild natur. Variationen i området gör att många fåglar trivs. Här kan man bl.a. hitta göktyta, mindre hackspett, större hackspett, spillkråka, gröngöling, stare, stenskvätta, buskskvätta och rödstjärt. Vid Dräggsjön har Kinna Naturskyddsförening en liten stuga och här kan man se skäggdopping, storlom, fiskmås och vattenväxterna notblomster och näckros som trivs i näringsfattiga sjöar.

Både i hagmarken och i skogen finns det gott om hålträd och på våren kan man höra kattuggla, pärluggla och sparvuggla. På de äldre träden kan man hitta signalarterna havstulpanlav, fällmossa, platt fjädermossa, klippfrullania och svavelticka.

Skålgropsstenen
Kattfot
Jungfrulin
Grönvit nattviol
Blåsuga
Natt och dag
Svinrot
Toppvaxing
Göktyta
Mindre hackspett
Större hackspett
Spillkråka
Gröngöling
Stare
Stenskvätta
Buskskvätta
Rödstjärt
Skäggdopping
Storlom
Fiskmås
Notblomster
Näckros
Kattuggla
Sparvuggla
Havstulpanlav
Fällmossa
Platt fjädermossa
Klippfrullania
Svavelticka