Gå till innehåll

Sjögärde

Sjögärde är en fin bokskog med höga biologiska värden belägen vid Hallandsgränsen på Lygnerns södra strand. En vacker vandring genom gles, högstammig bokskog längs en ringlande bäck leder ner till en fin liten sandstrand och klipphäll vid Lygnern där man kan fika och spana efter fiskgjuse och storlom. I bokskogen hör man bl.a. bofink, grönsångare, svarthätta, lövsångare, rödhake och gärdsmyg.

Det biotopskyddade området ligger i en nordsluttning ner mot sjön och är därför skuggigt och har relativt jämn fuktighet. Detta uppskattar många kräsna mossor och lavar och det blir därför ett kryptogamernas paradis.

Här hittar man många ovanliga mossor t.ex. dunmossa, krusig ulota, blåmossa, palmmossa, hjälmfrullania, bokfjädermossa, grov fjädermossa, platt fjädermossa, trubbfjädermossa, fällmossa, guldlockmossa, samboradula, fickpellia och kornbandmossa, de flesta växande på träd.

Signalartslavar som glansfläck, rostfläck, bokkantlav och bokvårtlav hittar man på äldre bokar.

Man hittar svampar som bokdyna, ametistskivling, bokkremla, luden vitriska, blåsopp och växter som gullpudra och svartbräken.

Fiskgjuse
Storlom
Bofink
Svarthätta
Lövsångare
Rödhake
Gärdsmyg
Dunmossa
Krusig ulota
Blåmossa
Hjälmfrullania
Platt fjädermossa
Trubbfjädermossa
Fällmossa
Guldlockmossa
Samboradula
Fickpellia
Kornbandmossa
Glansfläck
Rostfläck
Bokkantlav
Bokvårtlav
Liten bokdyna
Ametistskivling
Luden vitriska
Gullpudra
Svartbräken