Gå till innehåll

Sju strömmar

Sju strömmar är en del av Torestorpsån mitt i Torestorp där ån delar sig i sju olika bäckfåror. En vandringsslinga med spångar över bäckfårorna finns och vattenståndet varierar under året. Området som är är skyddat som Natura 2000-område är värt ett besök året om.

Åsträckan löper genom ett sumpskogsområde med bl.a. al, ask och ek. Den fuktiga miljön har stora naturvärden. I ån kan man se strömstare och forsärla och i lövskogen trivs mindre hackspett.

Åstränderna kantas av den gigantiska ormbunken safsa eller kungsbräken som den också kallas. En annan ståtlig växt är storrams som blommar på försommaren. I de höljor som finns i ån har öringen sina lekplatser och det finns även flodpärlmussla i ån. Både blåbandad och blå jungfruslända ses längs vattnet.

På äldre lövträd i området kan man bl.a. finna hjälmfrullania, mussellav, guldlockmossa, fällmossa och gammelgranslav. Bland växter kan nämnas smörboll och tibast.

Variationen i området och tillgången till ihåliga träd och äldre byggnader gör att man även hittar flera arter fladdermöss. Den mest ovanliga är fransfladdermus men här finns även de vanligare arterna större brunfladdermus (tidigare stor fladdermus), dvärgpipistrell (tidigare dvärgfladdermus), nordfladdermus (tidigare nordisk fladdermus) och vattenfladdermus som ses jaga lågt över vattenytan.

Forsärla
Strömstare
Mindre hackspett
Safsa
Storrams
Flodpärlmussla
Blåbandad jungfruslända
Hjälmfrullania
Mussellav
Guldlockmossa
Fällmossa
Gammelgranslav
Smörboll
Tibast
Fransfladdermus
Dvärgpipistrell
Nordfladdermus
Vattenfladdermus