Gå till innehåll

Skrålabäcken

Skrålabäcken är ett ravinområde som sträcker sig från kyrkogården och uppåt i flera armar. Själva Skrålabäcken har sitt ursprung bakom järnvägen vid Vävarevallen vid Torkelsgatan. Den andra armen är Hedgärdesbäcken som rinner från Hedgärdessjön via Skene valskvarn och under rv 156. Ravinområdet börjar när den passerat rondellen vid rv. 156 och fortsätter ner till där den förenas med Skrålabäcken en bit uppströms kyrkogården. Nedströms kyrkogården går det upp en extra ravin norrut mot Dala som bitvis är betad. Området har länge hotats av bygget av rv. 156 runt Skene.

Området består av ganska branta raviner i lerjord och har en djungelliknande vegetation. I botten är det ganska blött intill bäcken med mycket frodig vegetation. Nere i ravinen finns det på några ställen åsar som gör att det bildas mindre raviner. En av dessa är "Getaryggen" i den övre delen i höjd med Olofsgatan.
De övre delarna nås via stigar från bostadsområdet norr om vid t.ex. Ravingatan eller från Skyttelgatan på södra sidan. Man kan även utgå från kyrkogårdsparkeringen.

I den fuktiga jorden trivs gullpudra, jättebalsamin och svamparna ametistskivling, blodsopp och grå kantarell. På torrare partier ovanför ravinerna finner man smörboll och brudbröd.

På äldre lövträd kan man hitta signalarterna rostfläck och kantarellmussling.

I den täta lövskogsdjungeln trivs nötkråka, gröngöling och stenknäck. Ljumma majkvällar kan man höra gräshoppsångare, kärrsångare, näktergal och rosenfink.

Precis som i Assbergs raviner kan man med lite tur hitta hasselmus. Den vaknar inte förrän det är riktigt varmt på nätterna, oftast i mitten på maj och bygger sedan sina bon högt upp i buskage och snår, alltid i rakt söderläge. Ju tätare snår desto bättre. När väl löven slagit ut är bona som är vackert flätade av blad och strån nästan omöjliga att se. Musen lever sedan inne i snåren och äter olika bär och nötter. Den är nattaktiv och det är därför ovanligt att man får syn på den. När det blir kallare på hösten kryper den ner i marken för sin sjusovarsömn och man ser då de övergivna bona dinglande i toppen på buskagen när löven trillar. Om du vill leta efter hasselmus är därför ett bra tips att hitta en buskridå i rakt söderläge. Det är en klar fördel om området har buskar som har en relativ konstant höjd t.ex. under kraftledningar där man röjer regelbundet. Hasselmusen har "torgskräck" och har därför svårt att flytta sig vid kraftiga förändringar i miljön. Ett bra område är ravinkanterna mot järnvägen sydväst om kyrkogården.

Skrålabäcken sedd från väster med Hedgärdesbäcken åt vänster och Skrålabäcken åt höger
Skrålabäcken och Getaryggen från ovan
Stig ner i ravinen från Ravingatan.
Hedgärdesbäcken slingrar sig ned mot Skrålabäcken.
Gullpudra
Ametistskivling
Blodsopp
Grå kantarell
Smörboll
Brudbröd
Rostfläck
Kantarellmussling
Nörkråka
Stenknäck
Kärrsångare
Näktergal
Rosenfink
Hasselmus