Gå till innehåll

Stoms ås

I naturreservatet Stoms ås strövar du i en gammal och högstammig bokskog. Här får skogen utvecklas med äldre träd och detta gynnar den biologiska mångfalden med lavar och mossor som trivs i den blockiga sluttningen. Hyssnaleden går genom området.

Här finns många signalarter som trivs på bok och ek bl.a. fällmossa, platt fjädermossa, grov fjädermossa, guldlocksmossa, trädporella, kornbandmossa, lunglav, havstulpanlav, rostfläck, bokvårtlav, bokkantlav, mussellav, klippfrullania. oxtungssvamp och kantarellmussling.

Berggrunden är basisk och då trivs arter som blodsopp, ametistskivling. tandrot, blåsippa, björkpyrola och kransrams.

Fällmossa
Platt fjädermossa
Guldlockmossa
Trädporella
Kornbandmossa
Lunglav
Havstulpanlav
Rostfläck
Bokvårtlav
Bokkantlav
Mussellav
Klippfrullania
Oxtungsvamp
Kantarellmussling
Blodsopp
Ametistskivling
Tandrot
Blåsippa
Björkpyrola
Kransrams