Gå till innehåll

Veselången

Veselången är en klassisk fågellokal känd över hela Sverige belägen på gränsen till Halland. Här har Viskan ett lugnare parti som ofta översvämmas och lockar rastande fåglar till sig. På östra sidan finns ett fågeltorn där man skådar med solen i ryggen på fm. På kvällen kan man istället sitta på västra sidan vid rv. 41.

Vintertid håller det till mycket sångsvan och gäss i området och detta lockar till sig havsörn. Man har också goda möjligheter att se kungsörn. Sommartid är det gott om sångare de täta snåren. Man kan bl.a. höra näktergal, kärrsångare och rörsångare. Både brun kärrhök, pilgrimsfalk, glada, tornfalk och fiskgjuse syns jaga i området och över Viskans vattenyta blixtrar kungsfiskaren förbi. Alla odlingslandskapets fåglar finns i området med bl.a. storspov, tofsvipa, stare, sånglärka, gulsparv, kornknarr och buskskvätta.

Fågeltornet
Sångsvan
Bläsgås
Grågås
Vitkindad gås
Havsörn jagad av lärkfalk
Kungsörn
Näktergal
Kärrsångare
Rörsångare
Brun kärrhök
Pilgrimsfalk
Glada
Tornfalk
Fiskgjuse
Kungsfiskare
Storspov
Tofsvipa
Stare
Sånglärka
Gulsparv
Buskskvätta